Followers

Google+ Followers

Wednesday, 25 January 2012

Meddelande från Melina vid AshtarCommand 25 januari, 2012.


Hej, Jag är Melina, och jag skulle vilja säga ett par ord till er idag genom vår kanal Greg. Jag är en kvinnlig officer vid AshtarCommand. Mitt befäl involverar förskaffandet av utrustning och förnödenheter för rymdfarande. Dessa artiklar är nödvändiga för vissa typer av våra skepp för att kunna resa genom rymden. Förnödenheterna skickas till väntade fregatter där jag sedan beordrar våra skepp att möta upp med fregatten och överföra godset till våra skepps lagerlokaler. Utrustningen är livsviktig för vårt uppdrag och måste levereras med jämna mellanrum så att vi kan underhålla våra skepp och utföra våra plikter. Jag har varit en medlem av AshtarCommand sedan urminnes tider och jag ser så mycket framemot att träffa så många av våra nya rekryter från er värld. Vi är mycket uppspända över att till slut träffa så många av vår mänskliga familj personligen, och vi är i våra slutliga faser av förberedelser för detta historiska möte. Många av er har klart demonstrerat er förmåga att acceptera oss och er villighet att arbeta med oss i ett ömsesidigt förmånligt samarbete. Tack vare ert exempel så är vi säkra på att så många fler av era bröder och systrar på planeten kommer att börja acceptera oss, och till och med börja arbeta med oss antingen direkt eller indirekt under de kommande dagarna. Detta är planen, att träffa ett utvalt antal av er medan dessa möten filmas och delges resten av världen genom er nyhetsmedia som är eller kommer att vara villiga att arbeta med oss. Vi förstår hur mycket tävling som det finns inom er nyhetsmedia, och vi tror att nyheterna av vår närvaro tillsammans filmer av oss som arbetar med många av er kommer att få stor uppmärksamhet och föra tittare till dem som väljer att visa och bevaka dessa många händelser. Vi kommer att tillåta dessa nyhetsmedior att få tillgång till våra skepp, och de kan filma våra operationer inne i en del av våra många skepp och till och med flyga med oss då vi flyger genom er värld och till och med bort från er värld och in i rymden. Vi tror att många på er planet kommer att vara mycket intresserade av denna nyhetsbevakning, och vi tror att den konkurrensfördel som nyhetsbevakningen ger de som väljer att täcka och sanningsenligt rapportera vår närvaro och vårt uppdrag här får effekten att övertala många andra nyhetsbevakare, som kommer att förbli motvilliga under en tid, att starta sitt eget rapporterande av detta historiska samarbete likaså.

Saturday, 21 January 2012

Plejaderna via Greg Giles 20 januari, 2012


Förordet till dagens meddelande är ett personligt meddelande till Greg från den Galaktiska Federationen. ”Det är klart att du ser hur oönskade och oinbjudna utomjordingar tog sig in i din sfär igen för att hindra vår kommunikation med dig. Vi vinner kampen. Det andra laget vet detta, och gör desperata försök för att sakta farten på våra framsteg, och till och med sakta ned på hastigheten med vilken kanaliserad information når fram till allmänheten. Vi har nu rensat ut dessa negativa utomjordingar från din sfär som du har beordrat oss. De kanske försöker komma tillbaka i framtiden, men vi skall vara där för att skydda dig och din familj, och att sudda ut deras inflytande i dina affärer. Vet nu att allt är väl och vi är återigen fria att kommunicera. Vi kommer åter att starta våra gemensamma kommunikationer omedelbart.”

Thursday, 19 January 2012

Plejaderna via Greg Giles 18 januari, 2012
Sökmotorerna på internet kan bli era bundsförvanter i kriget om information och felinformationer. Att se till att ni blir informerade är er uppgift, en av många vid denna tid, och ni bör se till att ni fullbordar denna uppgift genom att lära er så mycket som ni kan om er värld, den synliga eller osynliga, samt ert universum. Det finns en uppsättning av olika frågor som ni bör förstå, och efter detta kommer en uppsättning nya frågor, men inte förrän de första frågorna är besvarade tillfredsställande. Högre medvetandetillstånd uppnås inte bara genom porten till hjärtat. Era sökningar via de många informationskanalerna som finns tillgängliga på ert internet kan bli inte bara sökningar efter svar till era frågor, utan också näring till ert hjärta och er själ. Ett vackert fotografi kanske inte svarar på en specifik fråga som ni må ha, men kan frigöra känslor som ligger begravda djupt inom er, känslor som låser upp nya dörrar för er att gå igenom.

Wednesday, 18 January 2012

Plejaderna via Greg Giles 16 januari, 2012


Meddelande från den Galaktiska Federationen


Allt fler människor vaknar upp för varje dag och börjar söka efter och hittar de ledtrådar som finns i riklig mängd över hela världen. Vi ser många av er samla in de här ledtrådarna och sätta ihop bitarna som löser gåtan om er existens och om er närmaste framtid. Fortsätt söka efter svar och vi ska hjälpa er att komma vidare i era insikter inom alla områden där ni vill få mera visdom.

Plejaderna via Greg Giles 15 januari, 2012


…snart kommer ribban att höjas ganska avsevärt…

”Code of Conduct”, uppföranderegler.


Inte någon ansluten till eller medlem av den Galaktiska Federationen skall ägna sig åt förtal av eller övergrepp på någon annan person, varken fysiskt eller verbalt, och bör alltid avstå från dispyter på alla nivåer med en annan person. En medlem av den Galaktiska Federationen bör alltid respektera och hedra alla andras synpunkter och åsikter och avstå från att visa respektlöshet mot någon annan på vilket sätt det vara må. Brott mot sagda regler medför att denne avfärdas från varje övervägande att bli en fullt permanent medlem eller att arbeta med den Galaktiska Federationen på någon nivå, såväl personligen som indirekt.

Plejaderna via Greg Giles 14 januari, 2012


Nyhetsrapporteringen kommer att droppa fram till allmänheten angående det som vi redan har diskuterat med många av er angående vår närvaro i ert luftrum och då det gäller era regeringar och finansiella system. Snart kommer alla sanningar att snabbt och effektivt att delges då det gäller alla frågor i er värld, men för tillfället, så kommer bara små sprickor i väggarna till hemligheter att tillåta små nålhuvuden av ljus att skina igenom. Vi är här. Många av er är helt medvetna om detta faktum. Med samarbete från er media så kommer många fler i er värld att känna till vår närvaro och börja fråga varför vi är här vid denna tidpunkt och vad det har att göra med året 2012 och dess profetior. Bitarna kommer att börja falla på plats, och snart kommer en bild att framstå från all den ihopsamlade informationen. Det kommer inte att ta lång tid för de framåtriktade tänkarna bland er att se att otroliga förändringar av er civilisation står för dörren. Var snälla och se till att många av pusselbitarna som saknas erbjuds för att hjälpa dem se hela landskapet framför dem. Det är er uppgift.

Plejaderna via Greg Giles 13 januari, 2012


Du har en viss grad av ansvar för dig själv och en viss grad till andra. Detta är en period i din upplevelse när du måste koncentrera dig på helhetsbilden, och detta fokus kommer att ta fram de nödvändiga förändringarna till dig, även på ett personligt plan. Ditt samhälle är inte olikt det inre arbetet i en fint utformad klocka, var och en av er fungerar som kugghjul för att göra er del för att hålla den perfekta tiden. Utan varandra skulle effektiviteten i er mekanism bli lidande.

Plejaderna via Greg Giles 12 januari, 2012


Avslöjandena som snart kommer att drabba er värld kommer att förändra er historia, det finns ingen tvekan om detta. Avslöjandet att er värld inte är ensam i Universum kommer att ha enorma genomgripande effekter överallt, och inte en enda inkarnerad själ i er värld kommer att undgå att bli påverkad på ett eller annat sätt av dessa förändringar. Vi ser omvälvningar i ett tidigt skede efter att våra avslöjande meddelanden har börjat nå öronen på er planets medborgare, men ser också den lugnande effekten våra ljusarbetare redan har haft på ert folks kollektiva medvetande. Detta är vårt uppdrag idag. Det kommer att bli andra när detta uppdrag är klart, men idag innebär det viktigaste arbetet att rädslan som några redan upplever tuktas, då mer och mer information som en gång var förseglad och hemlig finner sin väg till massorna.

Tuesday, 17 January 2012

Plejaderna via Greg Giles, 17 januari, 2012


Om era självuppoffringar leder er på nya vägar av äventyr och kunskap så kommer de långsiktigt att ha varit värda det. Försök att se på saker och ting från ett högre perspektiv, och försök att se att när nisläpper taget om det gamla, blir det alltid plats för det nya. Att befria er från gamla vanor och tendenser är ett viktigt val för er att göra idag, och ingen tvingar er till något. Det är helt och hållet era egna val. Vi ser dem som ger uttryck för sitt missnöje med att lära sig den rådande hållningen i den Galaktiska Federationen som fastställer en drogfri arbetsmiljö, och vi förstår er förvirring inför denna regel. Vi vill förtydliga att er uppstigning är något helt annat än att arbeta med den Galaktiska Federationen, och dessa två ämnen har ingenting med varandra att göra i denna fråga.

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish