Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Att låsa upp Jordens karantän! 28 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Att låsa upp Jordens karantän! 28 juni, 2012


Se inte på livsmanifestationerna bortom denna tredje dimension som livsmanifestationer som kanske liknar din mänskliga farkost och din andes essenser, för det är inte alltid fallet, och vi skulle nog säga att det inte ens ofta är fallet. Det finns många kännande och icke-kännande varelser över hela vidden av rymd och över de många dimensionerna av existens. Det finns de varelser och entiteter som inte liknar den mänskliga arten på något sätt, och detta inkluderar deras yttre skal såväl som vad som finns inom varelsen, inklusive den andliga, emotionella och mentala makeupen.

Här i er värld finns en blandning av varelser som är lika varandra och varelser som är olika varandra. Varelserna som är olika våra mänskliga bröder och systrar är varelser som inte hör hemma här. De är inte härifrån och de har inte tagit den lämpliga kursen i andlig, mental och emotionell utveckling för att komma hit. Dessa varelser tog en genväg för att komma hit, och det är denna genväg vi avser, genom vårt uppdrag, att rätta till. Det är vår avsikt också att skicka dessa varelser tillbaka till den plats som de kom ifrån och där de hör hemma, och har tillhört under många, många eoner av tid. De har haft tillstånd att uppehålla sig här på er planet och i er verklighet på grund av en nyck i mekanismen som styr ert fysiska plan, och de har inkräktat på vad som är ert land

Dessa varelser har inte lärt sig att behandla andra med respekt och vänlighet, kärlek, vård och empati. De har inte lärt sig fördelarna med barmhärtighet, förlåtelse och kärleksfullhet. De förstår inte vad det betyder att vara en medlem i ett samhälle och en gemenskap och vilket ansvar denna gåva ger en. De har tagit så mycket för givet och detta beteende är bara naturligt, för de har inte lärt sig de lärdomar som skulle ha kunnat ge dem sådana gåvor. Alla gåvor måste förtjänas, och de måste förtjänas genom prövningar och tester, svårigheter och kamp, och lektioner som är utformade till att lära och få fram det högsta goda och det bästa i en individ. När man tar genvägar så har en varelse inte förberett sig själv för en existens inom högre dimensionella tillstånd. Och det är här som ett problem uppstår och får varelser som inte lärt sig de nödvändiga läxorna att komma in i den här domänen och trivas här, och så sätta ett järngrepp på planeten.

Vi, Galaktiska Federationen av ljus, upptäckte ett problem här för många eoner sedan, och vi tog snabba och lämpliga åtgärder för att sätta hela planeten i karantän och tillät ingen av dessa varelser att sprida sig till andra världar som existerar inom samma dimension som er Jord. Denna karantän har varit i kraft under många eoner, mycket längre än många av er kanske inser att civilisationer har blomstrat här på Jorden. Vi vill berätta för er att det har funnits civilisationer på denna planet sedan hundra tusentals av era år, och inte bara de få tusen åren sedan era sumeriska och egyptiska civilisationer, vilket många idag felaktigt tror var lanseringen av civilisation på denna planet. Detta är knappast fallet, för era civilisationer som blomstrade i de mesopotamiska regionerna var jämförelsevis eftersläntare på Jordens scen.

Det har funnits civilisationer på den här planeten under så lång tid att många som kallat Jorden sitt hem en gång tog ”sin examen”, om vi säger så, till högre dimensioner och är nu invånare på Plejaderna, Sirius, Arcturus, och invånare i många olika stjärnsystem, och även olika galaxer. Dessa varelser som tidigare kallade Jorden sitt hem, och som helt säkert kan anses vara era bröder och systrar, är nu här igen med er. De är i just den här stunden med oss som medlemmar i vår organisation Galaktiska Federationen av Ljus. Detta är verkligen en hemkomst för dessa varelser för Jorden är inte en ny planet för dem, det är deras förfäders hem. De levde här under många livstider, lärde sig läxorna och levde igenom de upplevelser som gav dem den högre utbildning och andliga visdom som nu tillåter dem friheten att kalla de högre dimensionerna sitt hem.

Det är så här det fungerar, inga genvägar är tillåtna. Alla de varelser som är medlemmar i vår organisation har förtjänat sin rätt att existera inom de högre dimensionerna och har ytterligare förtjänat sin rätt att vara medlemmar i vår organisation. De har inte tagit några genvägar och om ni personligen möter de varelser som är medlemmar i vår organisation så kan ni vara säkra på att de är mycket avancerade varelser, fullt utvecklade inom många olika områden. Ni kommer aldrig att behöva oroa er för något när det gäller er säkerhet eller ert välbefinnande när ni talar med eller arbetar med en varelse från en högre dimension och en varelse från vår organisation. Vi skulle vilja att ni alltid kommer ihåg detta, och vi skulle också vilja att ni förblir hjärtliga och artiga vid alla tillfällen och visar respekt till alla varelser som ni kommer att möta, precis som de kommer att visa respekt för er.

Vi vill inte att ni, våra bröder och systrar, förolämpar den nåd som ges till er genom att visa rädsla för någon av de varelser som är medlemmar i vår organisation som ni kan möta, av den enkla anledningen att de inte ser ut som ni. Inte alla varelser kan välja sin egen form, och inte alla varelser har ”växt upp”, om man säger så, med en mänsklig kropp. Var snälla och kom alltid ihåg detta och vi är helt övertygade om att ni kommer att göra ert bästa för att visa ert bästa uppförande vid alla tidpunkter, och visa för varelser från hela Universum precis hur långt den mänskliga arten har avancerat sedan vi reste hit för eoner sedan.

Ni har kommit så långt individuellt sett, och som ett kollektiv, och har också kommit så långt under en mycket kort period av tid. Detta är en ganska förbluffande och glimrande utveckling, och många världar har sänt representanter hit för att studera er och finna ut precis hur ni klarade av att växa så mycket under en så kort tidsram. Många världar i detta Universum förundras över er prestation, och vi säger till er alla i den mänskliga familjen: ”Väl utfört arbete och ni kan alla vara stolta över hur långt ni har kommit och vad ni åstadkommit tillsammans”. Vi kommer att vara med er snart och vi kommer att tala med er mer i detalj om er resa och vad det har tagit för er att nå den platå ni står på idag. Vi tror att många av er kommer att bli ganska överraskade över vad ni har levat er igenom och alla de otroliga upplevelser och erfarenheter ni har haft som har gjort er till så starka, kloka och modiga varelser som ni är idag.

Tills dess, kom alltid ihåg att ni alla har kommit så långt, och ni har alla kommit så långt tillsammans. Och det är denna gemenskap som har gjort att ni alla blivit vad ni är idag. Som vi har sagt, det finns inga genvägar och ingen av er, våra bröder och systrar eller den mänskliga familjen, har tagit några genvägar, och ni förtjänar alla ett erkännande för era prestationer och respekt för allt ni har åstadkommit för att komma till denna punkt och till tröskeln för ett otroligt nytt och strålande äventyr.

Vi är era galaktiska och universella bröder och systrar i Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

Meddelande från Ashtar Command 27 juni, 2012


Meddelande från Ashtar Command 27 juni, 2012


Vad vi vill göra är att ta bort denna pyramidala maktstruktur av övergrepp och kontroll som har utformats här i er värld och som har använts som ett organiserat medel för att försöka kontrollera varenda tanke hos er, vartenda ögonblick, varje dröm, varje önskan ni har, varenda dag och på alla upptänkliga sätt i er existens. Vi ser avlägsnandet av varje block som ingår i denna massiva pyramid som det absolut viktigaste steget att ta för er som en ras. Ingenting kan bli gjort förrän dessa mörka lorder av makt avlägsnats från ert samhälle. De har konspirerat och smitt planer och mutat och stulit och hotat och mördat sin väg djupt in i skyttegravar och vartenda system och form av regering över hela er värld.

De har knappt lämnat en enda sten ovänd i sin jakt efter total konroll och dominans över era länder och varenda invånare i dem. De hade inte planerat att stoppa sina planer förrän alla levande människor hade gjorts till fångar. Det är så de tänker. Sådan är tankeprocessen hos dessa som idag styr och kontrollerar värld på en daglig basis. De känner inte till anständighet, för de förstår inte anständighet. De förstår inte kärlek, välgörenhet, barmhärtighet, vänlighet, förståelse eller empati. De vet inte innebörden i dessa ord. Dessa ord är främmande för dem och så är de känslomässiga uttryck som följer med dem, för de äger inte samma inre strängar som ni gör, och därför kan inte dessa noter och toner plockas upp, oavsett hur hårt man försöker lära dem musiken, för de kan inte höra musiken och de kommer aldrig att frivilligt dansa till den.

Det är bara ni, medlemmarna i den mänskliga rasen, som har öron att höra den här musiken och hjärtan att känna den med. Ni är annorlunda än de. Vi vill inte någonsin dra linjer mellan folk eller raser, världar eller galaxer, men här i er värld är det ett mycket sällsynt fall som gäller, för här i er värld är det, låt oss säga för enkelhetens skull, två distinkta typer av varelser som går omkring på er Jord. Låt oss jämföra en av dessa typer av varelser med en varelse som kan älska en annan varelse och förstå vad kärlek är och varför de älskar denna andra varelse.

Och låt oss så beskriva denna andra typ av varelse som går omkring i er värld som en varelse som inte älskar någon annan, som inte kan älska varandra, då de inte förstår vad kärlek är, för kärlek är en främmande känsla som inte existerar inom deras folk eller inom dem själva. Det är som ett främmande ord har talats till dem och detta ord studsar bort från öron som är gjorda av tenn och faller direkt ner på deras fötter.

Detta är vad som händer i er värld idag. Dessa är de två typer av varelser som, för att uttrycket det i sin enklaste form, promenerar omkring på er Jord. Varelser som kan älska och som älskar och varelser som inte kan älska och kanske aldrig kan älska om de skulle fortsätta att leva på er planet under ytterligare en miljard år. En av dessa arter måste lämna Jorden, det finns inget annat sätt för överlevnaden av båda dessa typer av varelser, för ni kan inte blanda dessa två olika varelser till ett samhälle – det skulle helt enkelt inte fungera på många olika nivåer.

Vad vi har kommit hit för att göra är att hjälpa rasen som kan och som älskar att få bort denna andra typ av varelse som vandrar mitt ibland dem. Vi är också varelser som kan älska och gör det, och ni, de varelser som äger kärlek inom era hjärtan, är våra bröder och systrar och fastän det finns många sätt som vi är förenade på så är vår starkaste koppling genom den kärlek som vi kan känna och känner för varandra. Vi skall hjälpa er att befria er värld från dem som inte kan älska, för om de tillåts fortsätta att leva bland er så kommer det en dag, och den kommer snart, när de kommer att nå den sista etappen i sin agenda för att förslava dessa som är annorlunda än dem, dessa som kan älska.

Vi tror att vi i de högre rikena har trätt in och ingripit i rätt ögonblick, och det sista ögonblicket vi känner som var möjligt innan de mörkas agenda drog ner ridån för den mänskliga rasen. Vi känner att saker och ting nu är under kontroll till vår favör, och vi kommer inte att tillåta säkerheten och välbefinnandet av ert folk att dras tillbaka till ett farligt och otryggt område. Ni har vårt ord, ordet från era bröder och systrar, att de mörkas agenda för att förslava er alla, aldrig kommer att tillåtas att fortsätta. Och vid denna tidpunkt har de många blocken som de har byggt in i sin pyramidala struktur av makt och kontroll, övergrepp och vinster, av övervakning och utpressning, avlägsnats och brutits i bitar, en efter en, dag efter dag. Vi, tillsammans med er, kommer att se till detta och att se till att de av mörkret är borttagna från Jorden och aldrig mer tillåts att återvända hit igen.

Detta är en av prioriteringarna i vårt uppdrag, och vår plan utspelas nu. Under de dagar som ligger framför oss kommer varenda fas i denna operation att bli förklarad för er, när ni kommer att fullt ut ta del i den och arbeta sida vid sida med oss när vi befriar er värld från dessa parasiter som har vållat så mycken ödeläggelse och spritt så många sjukdomar, fattigdom, förödelse och förstörelse över hela er värld. Precis som floder som orsakar att dammar brister och flödar över stränderna och slukar städer och byar över vartenda hörn på er glob. Vi, tillsammans med er, kommer att torka upp dessa flodvatten och återställa vallarna och låta era städer, era länder och ert folk än en gång trivas på bördiga jordar i er nya värld.

Hjälp oss nu att hjälpa er planet att bli av med dessa varelser som inte hör hemma här. som aldrig har tillhört Jorden, som aldrig har förtjänat rätten att vara här, som endast är här genom ett naturens misstag, genom en olyckshändelse av enorma proportioner, en olycka som har lämnat efter sig skador och efterdyningar som vi avser, med er hjälp, att rätta till och ta bort varje bevis för dess existens från vartenda hörn av er värld och genom hela er historia.

Detta är en stor satsning och vad som nu har gått in på planeringsstadiet av detta uppdrag är bortom nivån av förståelse för många av er vid den här tidpunkten. Nu finns representanter här från tusentals andra världar, hundratals galaxer, ett stort antal olika raser och varelser från många olika dimensioner. Det finns varelser här som har kommit hit för att stå till tjänst för uppdraget, för vår Skapare och för er från olika tidslinjer, och ni kan kanske bättre förstå detta som tidsresor. Det visar hur viktigt detta uppdrag bedöms vara av varelser i vartenda hörn av detta oerhört enorma Universum.

Ni, de varelser som kallas människor, är centralfigurerna i hela detta uppdrag. Det är ni som detta uppdrag inte kan lyckas utan, och det är ni som måste ta de första stegen av alla stegen i den här operationen, för ni är Maestros, och det är ni som anför och dirigerar hela vår universella orkester. Vi måste vänta på er för att vi skall stämma våra instrument innan vi kan börja spela.

Vi befinner oss i ett konstant tillstånd av väntan på att ni skall ta ert första steg innan vi kan göra första utspelet till stöd för er på så många olika sätt. Det finns många drag som vi har väntat på att ni skall göra, och det finns många drag som ni verkligen har gjort, vi vill att ni skall förstå det. Och vi vill också att ni förstår att det har gjorts framsteg stadigt sedan vi tog på oss detta enorma uppdrag. Det är nu tidpunkten när vi, återigen, väntar på att ni, folket på Jorden, tar ert nästa steg.

Vad vi väntar på är, att de som vi kallar våra Jordallierade, skall lägga in högsta växeln i sina uppdrag för att ta till fånga alla de män och kvinnor som är listade som medlemmar och medarbetare inom den kriminella Kabalen och deras underhuggare, och alla som konspirerar och har konspirerat med dem. Dessa varelser måste plockas bort från ert samhälle innan vi kan börja genomförandet av många av projekten vi anser som mycket nödvändiga för en fortsatt säker färd för många av ert folk. Det kommer utmaningar som vi ser vid horisonten för er värld och vi vill kunna vara där vid er sida när dessa utmaningar kommer i sikte. Hjälp oss att hjälpa er och vi skall göra precis det. Gör ert drag, vi väntar på er, dirigenterna, att leda oss, och vår orkester kommer att börja spela. Detta är vårt löfte till er.

Vi är er uppstigna familj inom Ashtar Command.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Televisionens mörka agenda! 25 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Televisionens mörka
agenda! 25 juni, 2012


Vad är spänning och vad är avkoppling? Vad vi skulle vilja diskutera med er idag, kära ni, är era val att engagera er i antingen aktiviteter och fritidssysselsättningar som leder till känslor av upprymdhet, höjer pulsen och blodtrycket och ökar medvetenheten om era kroppars känslor. Eller så söker ni avstå från aktiviteter och fritidssysselsättningar som skulle låta er kropp vila, att helas och förbli i tysthet och lugn, medan ni njuter av energier som är så vitala för er healing, för er tillväxt och för stärkandet av era fysiska kroppar, vilket inkluderar de mentala, emotionella och andliga aspekterna hos er själva, såväl som den fysiska sammansättningen av era kroppar.

Vi ser att många av er springer från det ena till det andra, trängs och knuffas och försöker att göra det bästa av och krama det mesta ur vartenda ögonblick av varje dag. Och vi påstår att dessa mönster inte bidrar till vad som kunde bringa i dagen det högsta goda och friskare kroppar. Vi vill föreslå att ni istället söker få mer tyst tid, söker fler perioder av vila och avkoppling, där era kroppar kan undvika konstant stimuli och bättre läka sig själva och bygga upp sig själva, bättre stärka sig själva för nästa steg på er resa. Detta är vad vi skulle vilja se mer av. Vi skulle vilja se mer av att ni läser böcker, hellre än ser på TV, då TV och dess ständiga bombardemang av visuella och ljudliga stimuli leder till en spridning av er energi och lämnar trasiga hål i hela ert väsen, genom varje lager som är er kombinerade farkost.

Att skydda sig från denna storm som ni kallar television är något som vi i de högre rikena uppriktigt och allvarligt rekommenderar, för det finns allvarliga och farliga effekter som uppkommer inom er genom att titta på denna anläggning som spelar på beroende- och ibland sinneskontrollteknik, för att få er att stanna kvar och titta. Detta verktyg från Kabalen har noga finslipats av mycket falska, intelligenta och listiga sinnen för att hålla er sittande framför det, medan det används till att kontrollera era tankemönster, era vanor och tendenser, och matar er med vad de, de mörka, önskar att ni tror på, att ni tror ni behöver, era rädslor och det som är er verklighet.

Vi skulle vilja att ni, våra kära, kunde uppbåda styrkan och beslutsamheten att gå upp och gå över till denna destruktiva anläggning och stänga av den. Om ni kunde finna ett sätt att få detta gjort så skulle ni göra er själva en så oerhörd tjänst, som på många sätt är oklar för er just nu. Men ni kan vara säkra på att vi kommer att dela med oss av vad vi vet om denna apparat och de tekniker som används genom den av den mörka Kabalen, så snart vi blir bättre bekanta under de närmaste dagarna.

Detta är en av de enklare uppgifterna vi har framför oss, men på samma gång känner vi att detta kommer att bli en av de svårare uppgifterna att genomföra framgångsrikt för många av er, för detta beroende och missbruk av televisionen går djupt och brett genom era samhällen över hela världen. Vår plan är att utrota detta ogräs i era samhällen och plantera en blomma istället, en blomma av högre utbildning och utveckling på det andliga området, såväl som på en akademisk nivå.

Vi avser att dela med er underhållning av en annan typ. Underhållning för ert sinne som inte är underhållning baserad på drama och våld, mord, lust, rädsla och misär, utan som istället kommer att roa er genom tillväxt och förstärkning av varenda del av er farkost. De förbättringar ni kommer att få uppleva är fantastiska, och vi tror att era TV-apparater kommer att bli ett träningsprogram för er, medan ni samtidigt vilar och njuter av lugna stunder och avkoppling.

Ser ni skillnaden här? Ser ni att som det är idag i er värld, även om ni tycker att ni kopplar av framför TVn, så är kroppen knappast i ett tillstånd av vila och avkoppling som låter den läka, växa och stärka dess många lager. Istället är varje del av er avsevärt utarbetad och stressad, inte så olikt ett av era träningsprogram, ni får ingen fördel eller belöning från den övningen. Vad ni däremot får är negativa effekter av att sitta framför TV-apparaten, som inkluderar stress, hjärtproblem, mentala och emotionella svårigheter och skador på era ögon, öron och på sinnet för emotionell känsla.

Detta är vad du får när du sätter på TVn och sitter där under några timmar och tittar på dina favoritprogram och ödelägger din kropp på så många sätt att det kommer att ta oss ett bra tag att förklara detta helt för dig. Våra team av forskare och läkare har övervakat era TV-program och den påverkan de har på er, och vi har kommit fram till bestämda slutsatser som vi känner kommer att överraska, och även skrämma, många av er. Det kommer att lämna många av er i en känsla av stor misstro för att detta har pågått under så lång tid, mitt framför näsan på er, utan att så många av er har märkt av den här agendan från de mörka.

Dessa mörka är ganska listiga och de är, en del av dem. mycket intelligenta och vad de saknar använder de pengarna som stulits från er till at betala de av er befolkning som gör jobbet för dem, som de inte kunde göra själva. En del av den teknologi som används mot er har utvecklats och kommit till stånd av människor bland ert eget folk och inte från de typer av varelser som de egentligen är. Dessa medlemmar bland ert eget folk, er egen ras, era egna religioner, från era egna länder, era egna samhällen, har i många fall blivit lurade eller bedragna för att göra den här typen av uselt arbete.

Dock finns det några få fall där enkel girighet och erbjudande av några få dollar var tillräckligt för att vända vissa individer mot sin egen sort. Vi ser på de val som dessa individer har gjort med nyfikenhet, för vi ser denna utförsäljning av deras egna vänner och familj för, vad som ofta är små mängder av rikedom, som ett val som ingen av oss i de högre rikena någonsin skulle ha gjort. Men vi påminner oss själva att ni alla är på en resa för att lära och att växa och vi ser allting som en lärorik erfarenhet.

Vi hoppas få se många av dessa vetenskapsmän, tekniker och forskare som har vänt sig emot sitt eget folk, och som arbetar så hårt för de mörkas agenda, att inse vad de har gjort och fortsätter att göra och byter sida under de närmaste dagarna. Och att de sedan hjälper till med att utbilda sina bröder och systrar och kastar ljus på allting som de har gjort. Vi känner att detta skulle hjälpa oss mycket i vår uppgift att förklara detta för ert folk genom en röst av trovärdighet, för vi känner att det är i detta område av trovärdighet som kommer att bli en så stor utmaning för oss, för vi tror att många i er värld helt enkelt inte kommer att hitta ett sätt att tro på vad de mörka, och även deras eget folk, har gjort mot dem och deras familjer.

För idag kommer vi bara att säga att ni kanske vill ta vårt ord för detta och gå upp just nu och stänga av TVn, även om det bara är för några få timmar mer än ni normalt skulle ha haft den avstängd. Ni skulle göra era kroppar en stor tjänst då de skulle börja med att omedelbart läkas från de skador som kommer att börja attackera er igen, när ni gör valet att sätta på era TV-apparater igen.

Vi är era vänner och er familj, och vi vill att ni skall veta att vi bryr oss så mycket om er och vi vill bara det som är bäst för er. Tills i morgon, vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Det är våra skepp som syns på er himmel! 24 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Det är våra skepp som syns på er himmel! 24 juni, 2012


Vi kommer snart att vara hemma. Tiden för vår avresa är inte nu och det är det viktigaste att förstå, för det är alltid mycket viktigt att hålla det som är nu framför dig på din tallrik och inte något annat, för det är då saker och ting blir gjorda. Vi har fortfarande mycket arbete att göra och det är viktigt att de av er som kommer att ansvara för dessa projekt håller i minnet vad som är viktigt och vad som är den uppgift som ligger närmast att ta itu med. Detta är inte tiden för dagdrömmar om hur det kommer att se ut de närmaste dagarna, eftersom en sådan tankeprocess inte bidrar till tankarna och handlingarna som är vitala för ett framgångsrikt slutförande av uppdraget som ligger framför er idag.

Vad som är viktigt nu är det som sker i nuögonblicket, ingenting annat är viktigt och inget annat är verkligt. Det är inte ditt förflutna som är verkligt och det är inte din framtid som är verklig, det är bara vad som presenterar sig själv i nuet som är verkligt. Förstår ni detta? Förstår ni att ni inte kan gå tillbaka och ni kan inte heller gå framåt, ni kan bara existera inom nuögonblicket, och nuögonblicket kräver er absoluta uppmärksamhet för att få jobbet gjort som skall se till att det blir en framgångsrik återförening med oss, era lagkamrater, vars insatser vi ser som mycket nödvändiga för att hjälpa er med att slutföra uppgifterna som gör det möjligt för en så smidig övergång som möjligt för er.

Återigen, vi vill inte att ni tänker på vad som ligger framför er, för det är ett slöseri med er energi, en energi som är en så värdefull tillgång just nu. Vi önskar att ni förbrukar er energi på att knuffa ner den där enda dominobrickan som står ansikte mot ansikte med er just nu. Den dominobrickan är den vägg som står mellan er, folket på Jorden och oss, era lagkamrater från Galaktiska Federationen av Ljus. Vi önskar knuffa ner den där väggen. Vi vill börja arbeta med er på de många projekt vi anser vara så väldigt nödvändiga för säkerheten och välbefinnandet av ett antal människor, de som bor i områden vi betecknar som de som kommer att få översvämningar inom en nära framtid, som kommer att orsakas av skiftning av de tektoniska plattorna som är centrerade djupt inne i Jorden.

På grund av en förskjutning av att dessa tektoniska plattor då er tredimensionella planet ger upp sina förstärkningar kommer det att finnas energier som släpps ut i etern i detta Universum. Ingenting som er moder planet ömsar slösas bort, då allt kommer att återvinnas i detta Universum till energier som skall användas igen som modellera av skapande.

Hjälp oss att göra grundarbetet som tillåter oss att börja arbeta med er, genom att ni fortsätter med att sprida er förståelse av vår närvaro här och varför vi har färdats till er planet. Ni gör stora framsteg när det gäller detta och vi vill be er att inte slå av på takten i era ansträngningar nu, för ni är nästan där, och vi kan nu känna smaken på den dag när vi kan föra många av våra skepp närmare till er yta och börja de första stadierna av rekryteringen av dem som har visat sin villighet att arbeta med oss och få jobbet gjort, som i hög grad behövs i er värld. Vi har varit upptagna med att sammanställa listor av alla dem som uttryckt intresse för att arbeta med oss och som också visat en bra attityd och inställning för andra som de interagerar med.

Vi kommer inte att lagra i våra kistor, så att säga, dem av er som har visat en brist på respekt och avsaknad av grundläggande förståelse av andras rättigheter till fri vilja och yttrandefrihet. De av er som har visat att ni ännu inte lärt er dessa dygder kommer inte att väljas för arbete med oss, varken direkt eller indirekt. Det är så det måste vara, då vi känner att det är nödvändigt att ha en fridfull, säker och produktiv arbetsmiljö. Vad vi gör här är inte barnlekar, och det är inte tiden för dem som inte har nått grundläggande förståelse av hur man behandlar och hur man agerar gentemot varandra, för att lära sig dessa grundprinciper som kunde ha lärts för länge sedan i nuvarande livstid eller till och med under loppet av många av deras föregående inkarnationer.

Vi är inte här för att fostra och lära dessa mycket grundläggande beteenden och manér. Vi är här för långt mer avancerade skäl och vi har inte tid och kan inte ha råd med lyxen att om igen trimma vissa individer som kanske önskar arbeta med oss men inte har visat benägenhet att fungera bra med andra och inte visat någon grundläggande artighet eller respekt för andras synpunkter eller känslor.

Vi förstår att det kommer att finnas de som blir besvikna över att lära sig att de inte kommer att väljas till att arbeta med oss, baserat på dessa förutsättningar. Men vi känner djupt inom oss att de kommer att förstå, och kanske att detta blir en katalysator för dem att börja ett inre arbete med sig själva och inse fördelen i detta innan de vänder sina energier utåt för att reparera miljön i sin yttre värld. Detta är rätt arbetsordning, då man måste bygga och konstruera sitt hus robust och stadigt innan man flyttar sina verktyg och tillämpar sin kunskap för att hjälpa till med att bygga sin grannes hus.

Vi hoppas att ni alla som kommer att påverkas av vårt beslut att inte arbeta med några av er, baserat på attityd eller beteende ni har visat på ert online sociala nätverk, förstår att det inte är personliga frågor som detta beslut har tagits i namn av vårt uppdrag, vilket är i namn av vår Skapare. Och vi kan inte ta några risker och låta någonting äventyra vårt arbete tillsammans och ett fullständigt och framgångsrikt genomförande av varje område i operationen, oavsett hur stort eller litet, då varenda bit är avgörande för styrkan på huset vi bygger, vilket är ert nya planetariska hem.

Hjälp oss att börja med att omskapa ditt hem. Plocka upp dina verktyg som ligger precis framför dig och sätt igång och jobba. Slå i den första spiken i träet idag genom att dela med dig av några videoklipp om vad som borde stå klart för dem som önskar se att det är våra skepp de ser flygande på himlen. För de sinnen som är öppna bör det vara helt klart att vi inte är fåglar, vi är inte några ljustricks och vi är inte ett påhitt av ett fantasifullt sinne. Vi är här med våra skepp och vi gör vår närvaro känd över stor del av er värld, och vi ber om er hjälp att ta fram bevisen på detta i ögonen på dem som önskar se och förstå.

Det är allt vi ber er om att göra just nu. Det kommer att bli mycket mer arbete att ta itu med när den första grunden är lagd, och vi ber att ni fokuserar på den här sysslan, och bara denna, då det är bara NU som betyder något för er och för oss och för vårt uppdrag i kärlek och i tjänst till vår Skapare, till er och till varandra.

Vi är era allierade som syns på er himmel. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Spöken, nekrofiler och troll! 23 juni, 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Spöken, nekrofiler och troll! 23 juni, 2012


Av de många projekt som behövs för att ta itu med er värld finns de som gäller rensning, borttagande och rening av föroreningar och gifter som har spritts ut och lagrats, många gånger på felaktigt sätt, över hela och även inne i er planet. Vad vi måste åstadkomma tillsammans med er är att lokalisera alla dessa avfallsprodukter och hitta en lämplig metod att göra sig av med dem, vilket betyder att inte kasta det eller lagra det någonstans på eller i er planet, utan att finna ett sätt att rena det så att dess energetiska egenskaper återinvesteras i Universums energi.

Det är på så sätt som avfall tas om hand i mer avancerade världar i ert Universum. Det sätt som ni nu tar hand om ert avfall på är ålderdomligt och borde aldrig ha tagits fram i första hand, eftersom dumpning av sopor i haven, eller att gräva ner dem, inte bidrar till en frisk planet eller till hälsan för er. Vi har team som är specialiserade inom detta område och som är ivriga att dela sin visdom och erfarenhet med er, med de rätta metoderna för avfallsrening och återvinningshantering av de gifter och föroreningar som skräpar ner er värld.

Det finns vid denna tid många vägval för att befria er värld från dessa föroreningar och vi kommer att diskutera dessa olika val med er och välja en lämplig metod för att åstadkomma det bästa för er. Vi kommer att förse er med alla de verktyg som ni behöver, såväl som all den expertis vi kan dela med er, och all övervakning som behövs för att få jobbet gjort. Men vi vill göra det helt klart att det kommer att vara ni som får dessa jobb gjorda och inte vi, för det är inte vår planet och det är inte vårt ansvar utan ert, att hålla er planet ren, frisk och vacker för alla framtida generationer att kunna njuta av, att blomstra och att få uppleva vad livet kan se ut som på den fysiska platån.

Vi skulle vilja ta tillfället i akt och diskutera lite med er om ett lämpligt sätt att befria er planet från alla föroreningar, vilket inkluderar en hel del kärnavfall och radioaktivt avfall. Detta radioaktiva avfall måste tas bort från er värld med extrem försiktighet, eftersom den fara de medför är bortom er nuvarande förståelse av fysik och den strukturella makeupen av era universella dimensioner.

Radioaktivt avfall kan skära igenom dimensioner i de högre dimensionerna ovanför er och i de lägre dimensionerna under er och öppna maskhål som gör att destruktiva krafter går in i områden de inte bör vara i och som de inte är välkomna till. Förstår ni bilden vi målar upp här? Vad vi beskriver för er är en röra som gränsar till en mardröm, då spöken och nekrofiler, troll och andliga uppenbarelser, andar, elementaler och alla typer av skuggfigurer av ondska kan komma in i dimensionella områden där de inte är tillåtna, då de inte är rena nog och inte har tillräckligt höga vibrationer för att tillåta dem i sådana områden. Ja, detta är precis vad som har hänt här på er Jord, som en gång var ett vackert sagoland av ett högre dimensionellt paradis.

Er Jord har inte alltid varit en lägre, tredimensionell värld. Den var en gång en mycket högre dimensionell plats att färdas till och att kalla hem för många varelser från högre dimensioner. Den var en underbar planet, den var en majestätisk planet i en praktfull tiara som var detta vackra stjärnsystem som ni känner som det enda solsystemet. Hela solsystemet har fallit under hårda tider och det rasade genom golven i de lägre dimensionerna och tillät samtidigt varelser och entiteter som existerade under jorden att trivas och sätta sig fast i denna lilla, vackra blå marmorkula som flyter så majestätiskt i rymden.

Detta är ett av våra syften här i er värld vid denna tid. Ett av våra uppdrag är att rena er värld från alla dessa oönskade och ovälkomna andar, entiteter, ETs och alla typer av interdimensionella väsen som inte har förtjänat rätten att vara här genom andlig utveckling och förståelse och reningen av hjärtchakrat, som är nödvändigt för att på rätt sätt få tillgång till vissa dimensioner.

Det är så här som detta Universum har designats, som er Skapare har designat det för er och för oss alla, som ett säkerhetslåssystem där endast varelser med det renaste hjärtat och avsikten kan åka på rulltrappan till de högre rikena av existens. Er värld var inget undantag. Det var inte designat utan dessa låssystem som har bevisats vara effektiva över hela detta Universum under många miljoner år. Det som inträffade här kan betraktas som en olycka, men i en högre mening finns inga olyckor, endast händelser som utvecklas på grund av valen hos de som är ansvariga för att dessa händelser kunde manifesteras.

Vad som i grunden hände här var att låsen på detta system bröts av på grund av vårdslöshet och girighet hos några få. Det som följde av detta var en evaporativ effekt, där läckor i detta lufttäta, vacuumförseglade system uppstod och varelser sögs in i dimensionen där er vackra planet Jorden vilade. Detta var en tid av stort kaos, förvirring och rädsla för invånarna på denna planet, och detta ledde bara till ett ytterligare fallande av de vibrationella frekvenserna i den här världen, och även hos människorna som bebor den, och hon föll vidare genom golven i dimensionerna som fanns nedanför henne.

Detta resulterade i det som ni nu upplever. En värld där krig är så vanligt att när ett nytt deklareras så höjs knappast ett enda ögonbryn bland någon i er befolkning. En plats där mord och brott mot varandra är lika vanligt som ett leende som delas mellan människor, en plats där barn och vuxna går till sängs på kvällen hungriga och huttrande från kylan i sin hemlöshet. Vad vi önskar göra är att ändra på allt det där. Vad vi önskar göra är att först och främst rena er värld från alla de skurkaktiga element som bor i varje land runt om på hela er planet. Vi vill samla ihop dem och eskortera dem ut härifrån där de aldrig har hört hemma. Detta är hur många av dessa individer är som bebor er värld och i många fall styr er värld bakom, och även framför, scenerna. Får ni nu en bättre uppfattning om vem dessa individer är och varför deras tankeprocess är så annorlunda än er?

Börjar ni fatta allvaret i den här situationen och börjar ni kunna förstå magnituden av uppdraget som vi alla är en del av? Och varför vi säger till er att det är så viktigt för er att släppa alla distraktioner och ta detta på allvar och bemanna era positioner och göra vad det är ni lovade att ni skulle göra när ni kom hit? Detta är din uppmaning till handling och du har nu fått lite mer inblick i den allvarliga naturen av vårt uppdrag här. Ett uppdrag som omfattar er alla som en integrerad del, en medlem av hela operationen, och utan er kan denna operation inte slutföras på ett tillfredsställande sätt eller med framgång.

Det är dags för dig och alla av er som läser dessa ord att släppa vad det nu är som leder er till distraktion och håller er borta från att fullfölja er högtidliga ed för ert uppdrag och få jobbet gjort som du har kommit hit för att göra. Vi kan inte bli tydligare än så här. Det är dags att befria den här planeten från dessa varelser, entiteter, andar, spöken, troll, demoner och alla sorters okroppsliga andar som inte hör hemma här och inte har förtjänat rätten till att få kalla den här underbara och vackra planeten sitt hem.

Hjälp oss nu att utföra detta uppdrag. Det finns representanter från alla stjärnsystem över hela detta Universum som är här för att assistera er i denna stora uppgift, som har förordnats av ingen annan än vår Skapare, er Skapare, Skaparen av hela detta Universum. Det är dags. Dagen har kommit, det finns inget imorgon för att få dessa jobb gjorda, det finns bara idag. Låt oss sätta igång och låt oss fokusera på varje uppgift som kommer att, ett steg i taget, blir ett framgångsrikt beslut för vårt uppdrag och renandet av detta vackra, blåmarmorerade smycke och byta ut hennes hjälm, som kommer att bli ert nya, praktfulla och briljant lysande stjärnsystem.

Vi är era universella bröder och systrar inom Galaktiska Federationen av Ljus

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Dags för era nya skor! 22 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Dags för era nya skor! 22 juni, 2012


Det är därför jag ger min skål till er. Jag erbjuder min skål till er i kärlek och i tjänst till vår Skapare, Skaparen av allting som vi njuter av och som vi använder för att låta oss växa ännu starkare, klokare och mer lärda allteftersom vi fortsätter på vår färd genom detta magnifika Universum, som vår Skapare har designat, skapat och erbjudit oss för att få uppleva oss själva och upptäcka vem det är vi verkligen är.

Vi inom Galaktiska Federationen av Ljus, som är era vänner och som är er familj från många års förflutet, har nu kommit hit för att återförenas med er och erbjuda vår assistans för att hjälpa er på er resa, vilken nu har nått en punkt där ni kommer att få uppleva några av era största utmaningar och tester för er styrka, er beslutsamhet, för er att lösa och för er ande.

Ni måste inte acceptera vår hjälp. Ni är helt fria att neka, för ingen tvingar något på er. Ni kan njuta av lyxen av rätten till fri vilja och val i detta Universum och vi skulle aldrig be er att avstå från detta privilegium. Vi kommer hit med erbjudande av gåvor, av kunskap, av upplevelser, för vad ni är på väg att stå inför som ett samhälle är utmaningar som vi har stått inför tidigare genom våra kombinerade ansträngningar tillsammans, och har funnit sätt att klara dessa hinder i vår väg. Vad vi nu erbjuder er är verktyg i form av teknologiska framsteg som ni ännu inte äger här i er värld.

Vi erbjuder er ledarskap, om det är ledarskap ni känner skulle hjälpa er att bättre underlätta för er genom des övergångar som finns där framme, som kan bli tuffa och kanske svåra för er. Vi erbjuder er även övning inom områden som vi tror skulle bli av värde för ert folk under kommande dagar. Och vi erbjuder också vägledning och visdom, att bättre informera er om precis vad det är ni kommer att ställas inför, så att det inte blir någon överraskning för er.

Vi har försett er med meddelanden under en tid nu, lite i taget, som låter er få en bättre insikt i vad som ligger framför er. Oavsett om ni har valt att läsa eller lyssna till våra budskap, och tro på vad vi har delat med er, är det en fråga om personligt val, och vi respekterar och hedrar valen ni gör. Vi kan tala om för er att vi kommer att fortsätta med att erbjuda vår förståelse och sympati för vad ni som ett folk kommer att möta under de kommande dagarna.

Om ni väljer att blunda och slå dövörat till för våra erbjudanden så kan vi bara säga att ni har all rätt till detta och vi kommer att låta er ignorera vårt erbjudande om vägledning. För dem som läser våra meddelanden och resonerar med dem och tror att de verkligen är budskap som erbjuds er från högre dimensionella varelser, då säger vi att vi kommer att fortsätta med att er bjuda er vägledning och visdom angående de kommande händelserna, som ni kan använda för att bättre förbereda er själva.

Dessa händelser som vi har beskrivit för er angående jordskalv och stigande havsnivåer kommer att ske, det är ingen tvekan om det. Hur ni önskar bearbeta den informationen och använda den till er fördel är upp till er. Dock vill vi påpeka för er att vi utfärdar denna varning av en anledning, för vi tror att ni kan använda den fördelen till att bättre planera, organisera och genomföra strategier för att öka era chanser till en säker passage genom denna tuffa period. Många av er har färdats hit till denna planet genom gåvan av inkarnation, specifikt för att uppleva vad som ligger framför er genom den korta resten av ert nuvarande kalenderår.

Detta är vad ni kom hit för, detta är er scen och det är era strålkastare som nu har slagits på. Det är några bland er som har kommit hit för att upptäcka sig själva, om ni är ledare för era medmänniskor och bara vad det är som gör att ni är just den ni är. Andra har kommit hit för att upptäcka just hur kraftfulla, kloka, modiga, starka, rådiga, intelligenta, vänliga och generösa varelser ni är. Och vi vill säga till er att det finns de bland er som själva kommer att komma underfund med detta och lämnar 3D och lämnar denna erfarenhet bakom sig i vetskap om vem ni verkligen är.

Att komma till en sådan värld som den här, för varelser som kallar de högre dimensionerna sitt hem, eller även andra världar i den tredje dimensionen som är betydligt mer avancerade än den här, är aldrig en lätt utmaning och aldrig utan ibland smärtsamma anpassningar in till den här typen av lägre dimensionell existens. Det är som om du är en vuxen och nu försöker att klämma på skor som du bar som barn. Emedan minnena av att bära dessa mindre skor ofta står helt klara för dig så är de nu inte bekväma i passformen och kan orsaka smärta om du bär dem för länge. Det är precis så för många av er som har färdats här under många, långa år tillbaka i tiden och som nu känner att det är dags att kliva ur dessa smärtsamma skor som inte längre passar er och inte längre tillåter en bekväm promenad, inte ett enda steg till på vägen.

Det är tid nu för ett nytt par av skor för många av er. Det är dags för nya äventyr och upplevelser av högre ideal och tankar, och många av er har sannerligen förtjänat er biljett tillbaka hem där ni har många vänner och familj som har saknat er så innerligt. Tiden för detta ligger nära, men vi påminner er att det fortfarande finns arbete som måste bli gjort här i den här världen.

Vad du väljer att göra med de följande månaderna är upp till dig, men vi vill föreslå att du använder den här tiden klokt och använder de händelser, som du kommer att uppleva, till dess största potential. Detta låter dig nå din största potential, som är orsaken till att så många av er har gjort den här långa resan hit. Vi kommer inte att tillåta att du vandrar vilse och förvirrad i mörkret för vi kommer att lysa med vårt ljus som vägleder dig varje steg på vägen, om det är vad du väljer.

Vi ser att det är många av er som är förvirrade, i alla fall lite grann, över vad det är de skall göra eller vad det är de kommer att göra, och vi vill säga att en del av er utmaning här är att upptäcka precis vad det är ni skall göra, vad ni önskar göra, vad det är ni är bra på och som kommer att bli till hjälp för andra omkring er, vägledning, vård och större förståelse. Vi kommer inte att avslöja för er vad var och en av er skall göra speciellt, för vi tycker att vi har tillräckligt mycket lyst upp vägen för er, och nu är det bara upp till er att följa den vägen till vart det nu är ni önskar gå vidare framåt.

Vi vill be er att använda er beslutsamhet, er intelligens, er intuition, att tala med andra, hålla varandras hand och leda varandra upp till den här vägen. Och om det är mörker som börjar få övertaget över er, så säger vi att detta är ett tecken på att ni kanske vandrat bort från den upplysta vägen och ni kanske skall ändra riktningen och sätta en ny kurs.

Det finns andra som ligger framför dig och andra som finns bakom dig, och om du känner att du inte kan finna din väg genom mörkret, så är det två saker du kan göra. En är att använda din röst för att kommunicera med varandra för att lokalisera varandra och leda varandra, och det andra är att skina med ditt ljus så starkt du kan för de andra som följer efter så att de kan hitta sin väg. Du kommer att bättre kunna gå vidare genom denna upplevelse, bli starkare genom den, klokare genom den, och vi säger till dig att det är för detta du kommit hit.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus och vi lyser starkt med vårt ljus för att ni skall kunna följa det.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Lägg din röst för vår hjälp! 21 juni, 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus
Lägg din röst för vår hjälp! 21 juni, 2012


Hur många procent av er som är här som önskar acceptera vår hjälp är en siffra som vi i Galaktiska Federationen av Ljus försöker få en uppfattning om just nu. Vad våra team gör är att samla in data från hela ert internet och lägga in detta i en databas där det låter oss komma fram till någon sorts uppfattning av hur många i er värld som vill acceptera vår hjälp, och hur många som avslår våra erbjudanden.

Detta har även gjorts förut på andra världar, och vi försöker inte få fram den här typen av slutsats för första gången. Vi har erfarenhet av insamlande och granskning av precis sådana data, och vi är övertygade om att vi skall kunna samla in de data vi behöver inom en passande tidsram och ta vårt beslut baserat på dem, oavsett det är tid eller inte tid att fortsätta med nästa steg i vår övergripande operation, vilken innebär att ni och vi skall komma tillsammans för vad vi hoppas skall bli ett mycket fruktbart arbete och ett socialt samarbete.

Vi ber om er insats vid den här tiden. Var snälla och lått oss få veta hur ni känner det på ett eller annat sätt, om ni önskar att vi skall vara med er i er värld så att vi kan börja arbeta med er på de många projekt som vi ser som mycket viktiga för er värld, för ert välstånd oh er säkerhet i vissa områden som kan ge anledning till oro. Vi vill inte skrämma er och använda detta som en sorts taktik för att övertyga er att rösta för att acceptera vår hjälp. Detta är inte vad vi gör, och vi önskar inte använda en sorts byteshandel för er välkomstmatta på det här sättet.

Vad vi skulle önska är att få er äkta, ärliga känsla för detta känd för oss, med förståelsen att det aldrig skulle bli någon typ av repressalier från oss på någon nivå om ni vägrar eller avstår från att samarbeta med oss. Det finns inga straff, sanktioner, bojkotter eller svårigheter som skulle komma i er väg genom att ni avstår från vår assistans. Detta beslut är er rättighet, och som sådan kommer vi att respektera den, hedra den och lyda den, det är allt.

Det skulle aldrig uppstå några problem eller svårigheter för er för ni har valt att utöva er rätt av fri vilja och val. Detta är ett viktigt beslut för er och vi ber er att tänka över detta noggrant innan ni svarar genom att kommentera under detta meddelande på internet. Vi kommer att övervaka de områden som är allmänt tillgängliga på ert online-samhälle och räkna rösterna, om vi säger så, men vi kommer inte att samla in er privata information och använda den på något sätt eller någon form emot er. Vi gör inte sådant, och varje sådant beteende är långt under vad vi är och vad vi står för som en allians som erbjuder sina tjänster i kärlek och frid i namn av dess Skapare, och Skaparen av alla och allting som finns i detta spektakulära och briljant lysande Universum, som vi alla kallar vårt hem.

Var så snälla och ge oss ert gensvar och låt oss få veta varför ni skulle vara villiga att arbeta med oss och varför ni inte vill det, för skälen till era röster är lika viktiga som röstandet i sig själv, då vi tycker att det är nödvändigt att bättre förstå era motiv och era skäl för att ni känner på det sätt ni gör för oss och våra erbjudanden om hjälp.

Vi har samlat in en ganska ansenlig mängd av data redan genom dessa metoder och vi kan säga att vi är uppmuntrade av att så många av er inte bara är villiga att acceptera vår hjälp utan är ivriga att börja ett samarbete med oss och gjort detta klart för oss vid flera tillfällen. Vi tycker att detta är uppmuntrande och upplyftande, och det motiverar oss ytterligare för att göra vår närvaro här känd för fler av er, så att fler av er kan ta beslut som är baserat på erbjudandet som ger sig tillkänna för dem som tar reda på vem vi är och varför vi är här. Detta skall leda dem till en förståelse och till att göra valet att acceptera vår hjälp eller inte.

Först måste man känna till vår existens, vem vi är och vårt syfte med att vara här, innan man kan göra en kvalificerad bedömning av huruvida man vill lita på oss och arbeta med oss. För att leda dem fram till ett svar, som ännu inte funderat över dessa frågor, så gör vi oss kända på er himmel runt om i er värld för att underlätta för varje individ att bestämma sig. Vi fortsätter också med vårt program att dela med oss av våra kommunikationer med er genom våra olika kanaler.

Var snälla och hjälp oss i våra ansträngningar genom att fortsätta med att dela med er av filmer av oss när ni upptäcker våra skepp över hela ert internet. Vi tror att detta kanske är den metoden som har den största potentialen att nå ut till flest medlemmar i era samhällen och kunna informera dem om vår närvaro här i er värld.

De budskap vi delar med er genom våra kanaler känner vi skulle ha en mycket mindre påverkan i detta avseende, eftersom man skulle behöva läsa dessa kommunikationer med ett öppet sinne, och det är precis det vi känner att en stor procent av er befolkning inte har. Detta är inte ett fördömande, var snälla och se det inte på det sättet. Vi delar helt enkelt med oss vad insamlingen av mängder av data säger, och detta är inte baserat på opinion utan det är baserat på fakta och siffror som kan ackumuleras och beräknas inom en rimlig grad av noggrannhet.

Era matematiker, statistiker och forskare använder samma teknik för att samla in data från en mindre del av en befolkning för att dra slutsatsen, inom en acceptabel grad av noggrannhet, av åsikterna och känslorna inom en större procentandel av en befolkning, och detta är exakt den teknik vi använder vid denna tid. När vi samlar in data genom ert internet när det gäller en fråga vi ställer eller ett erbjudande som getts er, så samlar vi in tusentals av gensvar, och baserat på detta lilla antal kan vi bestämma hur en större andel procent av er befolkning skulle ha röstat.

Vid denna tidpunkt är vi mycket glada att få dela med er de resultat vi hittills har och som vi anser är oerhört lovande, och om dessa trender fortsätter så kan ni vara säkra på att det kommer en dag, och det dröjer inte så länge nu, när vi kommer att landa på er mark och börja arbeta med er på de många projekten som vi bedömer är nödvändiga för ert avancemang i er värld. Vi ser fram emot den dagen, som många av er gör, det vill vi att ni skall förstå.

Vi önskar att ni förstår att vi också är trötta på, om vi säger så, nuvarande status i vårt uppdrag och vi vill ingenting hellre än att sätta igång kugghjulen i högsta fart och gå vidare snabbt med att hjälpa er, våra bröder och systrar. Vi vill börja med förändringarna som kommer att lyfta den här världen ut ur dess nuvarande tillstånd av förvirring, komplikationer och svårigheter in till ett nytt tillstånd bortom allt som många av er någonsin kunnat drömma om. Detta är alltsammans mycket möjligt och det ligger precis framför näsan på er, och vi väntar på ert svar på vår erbjudande idag.

Är ni nu redo att möta oss och börja arbeta med oss i de många projekt vi har radat upp för att välta över som dominobrickor, strategiskt placerade enligt nödvändighet? Om ni är redo, lämna då er kommentar nedan. Och om ni inte är redo för detta, vänligen lämna ändå er kommentar, för ert inlägg är lika viktigt och lika värdefullt som någon annans. Och insamlingen av dessa data är nödvändig för oss för att nå en slutsats om huruvida ert folk är redo eller inte för nästa steg i er evolution, som kommer att ta er långt bortom vad många av er aldrig kunnat föreställa sig skulle kunna upplevas i denna livstid.

Vi är era vänner och familj från Galaktiska Federationen av Ljus och vi ser så mycket fram emot vårt återförenande med er, våra bröder och systrar på Jorden.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se
As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

Meddelande från Ashtar Command Möjligheter genom utmaningar! 20 juni, 2012
Meddelande från Ashtar Command Möjligheter genom utmaningar! 20 juni, 2012Det kommer att ges fler bevis till er att vi arbetar med er vid denna tid och allt eftersom vi går vidare tillsammans. Det är vid den här tiden som vi skulle vilja förklara lite mer för er vad vårt uppdrag består av. Vårt uppdrag innebär ett samarbete med er, våra bröder och systrar på er planet, som vi känner kan dra fördel av vår assistans på många sätt, och i en del områden som vi ser som mycket viktiga för hälsan och välfärden på er planet och ert folk. Det kommer att komma en dag i er nära framtid där er planet upplever händelser som kan beskrivas som tumultartade, händelser som kommer att bli en utmaning för människor att övervinna.

Ni kanske inte önskar att se det som en ren akt av naturen, en olycka, utan istället väljer att se det som en händelse som presenteras för er för att ni som individer, och som ett kollektiv, skall hitta lösningen inom er för att övervinna detta hinder som placerats framför er av gudomliga händer, som älskar er och önskar att ni söker och upptäcker ert högre jag, högre goda och högre syfte.

Ser ni det genom andra ögon nu? Ser ni att vad som kommer att visa sig själv för er inte är en olycklig handling av en okontrollerbar natur, utan en händelse som är noggrant utformad och iscensatt för ert större goda? Det är så vi föredrar att ni ser på dagarna längre fram som ni kommer att uppleva, men vi lämnar det till er att själva välja hur ni önskar se på dessa dagar och hur ni vill uppleva dem.

Vi, era vänner i de högre dimensionerna och familjen från Ashtar Command, talar till er vid denna tid i kärlek och till tjänst för vår Skapare av detta härliga Universum. Vi talar inte till er just nu för egna syften, bara för att tjäna vår Skapare och att tjäna er, våra bröder och systrar.

Vad vi får ut av allt detta är att upptäcka för oss själva precis vad vi är gjorda av och vad vi är kapabla till när vi tillsammans sätter upp vissa mål och uppnår dem genom manifestationen av våra kreativa tankar och kreativa insatser. Det är det som ligger i hjärtat av hela detta företag och varför vi alla är här vid denna tid på denna lilla planet, långt borta från centralsolen i denna galax, som är långt från centralsolen i detta Universum.

Vi har alla kommit hit på den här resan tillsammans och det är vår plan att lämna Jorden tillsammans med alla när vårt arbete här är färdigt. Det kommer att vara de som stannar kvar här för att kalla denna planet sitt hem, dock finns många bland våra lagkamrater som kommer att återvända till de platser som de kallar sitt hem, tillsammans med oss. Innan den dagen kommer har vi emellertid ett arbete att utföra. Vi har tänkt ut vissa utmaningar för oss själva, vilka naturligtvis inkluderar er också, utmaningar, hinder och lektioner för att lära oss här i er värld och vi har avsikten att utnyttja denna otroligt mångfasetterade möjlighet till dess högsta potential innan detta fönster av möjligheter stängs för oss alla.

För att vi skall använda våra krafter och gå in och avsluta allt detta för er skulle också vara att avsluta allt för oss, och slösa bort denna möjlighet för oss alla att växa och stärka vår varelse och stärka våra band tillsammans. Varför skulle vi göra det? Varför skulle vi stiga in vid någon tid innan vi måste, och förstöra på något sätt denna möjlighet för oss alla, som har skapats av oss alla, för så många eoner sedan? Vi önskar inte göra något sådant, och vi skulle inte heller förstå om det fanns någon bland er som skulle önska göra det om ni fullt förstod vad detta gudomliga uppdrag handlar om och varför det har skapats i första hand.

Försök att förstå detta, och försök att förstå att vi inte kan avslöja allt som det inte är dags för er att lära er om allting som rör vårt projekt här. Lita på Universum och ha tillit till er Skapare och lita på era familjemedlemmar och vänner i de högre dimensionerna när de säger att det är bättre för er så här. Och det kommer att leda till många fler möjligheter och många fler belöningar för er om ni inte vet om allt, som vissa av er har försökt så hårt att räkna ut.

Detta som vi skall hänvisa till som hemligheter just nu, är inte nödvändigt för er att känna till för det ni har kommit hit för att utföra. Och, i många fall, att lära er om dessa hemligheter i förväg skulle vara skadligt för ert uppdrag och för era möjligheter här. Vi önskar er, våra nära och kära, att få allt ni kan få ut från denna fantastiska möjlighet här på planeten ni kallar Jorden. Och vi vill göra allt vi kan för att se till att ni gör just det, och skördar fördelarna och får alla de belöningar ni kan från det hårda arbetet genom planeringsstadiet och genomförandet av vårt gudomliga uppdrag, i tjänst till vår Skapare och till varandra.

Det kommer en dag, och det kommer inte att dröja länge nu, speciellt i ljuset av hur länge ni alla har befunnit er på era särskilda resor, då alla de hemligheter och alla de säregenheter som finns i ert syfte för att vara här, kommer att bli fullt uppenbarade för er. Och sedan kommer det en dag när ni tullkomligt minns att det var ni och det var vi tillsammans som planerade allting som ni för närvarande upplever, antingen det är en positiv eller negativ upplevelse, då alla upplevelser ger er lärdomar som kommer att hjälpa er att upptäcka ert högre syfte och ert högre jag. Och det är det yttersta målet för ert uppdrag, att upptäcka vem det är du verkligen är och vad som ligger i hjärtat av den varelse du alltid varit.

Detta är en fantastisk tid, detta är en underbar tid, detta är en utmanande tid, detta är på något sätt en smärtsam tid, men det är på alla sätt en tid att arbeta tillsammans i, att stå emot alla frestelser att sluta, och att söka och finna metoder och sätt och vägar att besegra och erövra alla utmaningar, hinder och svårigheter framför oss. Detta är vad det är tid för nu, och det är inte tid för något annat än detta. Snälla ni, förstå detta och håll det i åtanke varje ögonblick av varje dag, för dessa dagar är mycket, mycket korta och mycket, mycket få för er vid denna tid.

Och som många av er har upptäckt, dessa dagar försvinner i en allt snabbare takt. Ni kommer inte att bli presenterade en möjlighet som den här för många, långa år, om någonsin igen, i detta Universum, och ni är bara skyldiga er själva att krama ut varenda droppe från denna läckra nektar av möjligheter.

Vi är här med er, vi har alltid varit här med er, dock har vi, som en del av vårt uppdrag, varit avsiktligen dolda för er, men detta ändras nu lite i taget, ett steg i taget, när vi introducerar oss själva för er igen, våra vänner och vår familj från längesedan. Vi ser så fram emot vår återförening med er, kära bröder och systrar, och påminner er att ni inte har så många steg att ta innan ni når tröskeln till allt det där som ni kommit hit för att upptäcka, att nå, att hålla om och att göra till ert eget.

Ge inte upp nu! Låt inte ditt ljus dämpas, inte nu efter att du kommit så väldigt långt och har så få steg kvar till att korsa igenom den där dörren som en gång var så väldigt långt från dig. Och en del trodde att du aldrig skulle nå den dörren, men den dagen kommer nu och låt inte någonting stoppa dig från att få se med dina egna ögon gryningen av den där strålande morgonen.

Vi ber dig att ta den här tiden och spendera den klokt och börja förbereda dig själv och förbered dina bröder och systrar runt om dig för dessa eventualiteter som kommer att ge er utmaningar som ni skall övervinna under de kommande dagarna. Med utmaningar refererar vi till världsvida förändringar på Jorden som kommer att skapa jordbävningar som kommer att resultera i höjda havsnivåer, som i sin tur orsakar översvämningar i flera kustområden runt om på planeten. Detta är ingenting som många på er värld inte redan har upplevt och även har blivit vana vid. Dessa individer har, genom erfarenhet, finslipat sina färdigheter att hantera sådana motgångar.

Vad vi skulle vilja få se hos många av er är att utveckla någon sorts skicklighet och tänka ut någon typ av plan för att hantera vad vi ser nu som oundvikliga Jordförändringar, och på det viset vara bättre förberedda genom att följa några enkla regler. Som t ex inte råka i panik, inte springa iväg eller fly från situationen, inte skylla på andra som orsaken till hela situationen samt inte lämna det till andra att rensa upp röran för er. Detta är några av metoderna som många av er har handskats med vid problem och hinder tidigare i er förflutna historia, och ni har kommit hit till denna värld för att lära er att mer effektivt handskas med svårigheter som kommer i er väg.

För oss att stiga in och helt utrota dessa omständigheter från er erfarenhet skulle vara detsamma som att ta bort från er skälet till varför en del av er har kommit hit i första hand. Det har inte varit en lätt uppgift för er att komma hit genom metoden för fysisk inkarnation. Detta har varit en stor ansträngning för många av er, bara att vara här, leva och andas på den här planeten vid den här tiden, och skapandet av detta scenario för er var till och med en större utmaning. Den uppnåddes bara genom oerhörda insatser av många individer och kollektiv i alla de många dimensionerna av detta Universum.

Tillbringa era återstående stunder här klokt, och använd denna tid till att utföra det ni kommit hit för att utföra, och ingenting annat, då ingenting annat har någon betydelse för er vid den här tidpunkten. Det kommer att finnas massor av tid efter att er tid här har kommit till sitt slut. Tid att delta i de många konstutövningarna, hobbies, fritidssysselsättningar och flydda tider, som några av er för närvarande är involverade i, och vi säger till er att dessa intressen inte är viktiga vid den här tiden och de är inte vad ni kommit hit för att uppleva.

Vi kan se underbara nya äventyr och upplevelser som väntar er så snart ni rensar bort de nuvarande hindren som ligger framför er. Och tappa inte någonsin anblicken av detta, för genom mörkret finns det ljus och det skiner klart och kommer att leda er igenom på er väg till er nya början.

Vi är er Familj av Ljus från stjärnorna.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish